BikeSki príprava je určená deťom od 8 do 15 rokov, budúci Sagani a Zuzulové:

 1. september – október deti absolvujú základy bikrosu, horskej a cestnej cyklistiky. Naučia sa techniku šliapania, prehadzovania, brzdenia, bezpečnosť  pri jazde v premávke alebo servis bicykla. Skoky, finty, fígle na biku.
 2. november – január, gymnastické tréningy v Hangairi – všestrannosť a komplexný pohybový rozvoj, kondička.
 3. lyžovanie na sústredkách, cvičenia na voľno, v bránach, technika, taktika, freeride
 4. lyžiarské a bike sústredká aj bez rodičov .
 5. účasť na cyklistických a lyžiarských pretekoch

Kedy kde

 • Pondelky 17:00 – 18:30 bike tréning na Haanovej – stará bikroska / gymnastické tréningy Hangair 18:00-19:00 (od 22.10.)
 • Bike tréningy vonku trvajú 90 minút a v Hangairi je to 60 minút.

Tréneri

 • Deťom sa venujú kvalifikovaní bike / ski / gymnastický tréneri s niekoľkoročnými skúsenosťami s prácou s deťmi.

Cena zahŕňa:

 • prácu trénerov
 • prenájom športoviska
 • marchendizing – klubové tričko

Cena nezahŕňa

 • extra vstupy na iné športoviská
 • náklady za pobytové sústredenia

Online prihláška