Pohybová príprava detí je zameraná na všestranný rozvoj pohybových, koordinačných a kondičných schopností. Je určená pre deti od 2,5 roka. Prebieha formou 60 minútového tréningu priamo u vás v škôlke. Tréningy môžu byť 1 alebo 2x týždenne. Ideálna je skupina 6-8 detí na jedného trénera.

  • Každá hodina bude začínať rozcvičkou a končiť strečingovými a relaxačnými cvičeniami
  • Naučíme sa základy z gymnastiky: prevaly, kotúle, správne držanie a spevnenie tela
  • Úpolové športy: hmaty, postoje, pády
  • Koordinačné schopnosti budeme rozvíjať pomocou bosu lopty, rovnováhových pomôcok, švihadiel a rôznych pohybových hier
  • Kondičné schopnosti – behanie, skákanie, odrazové cvičenia
  • Loptové a štafetové hry

Miesto

  • vaša škôlka alebo telocvičňa v okolí