Všeobecná športová príprava pre deti je určená všetkým deťom od 3 do 12 rokov.

Rozvíjame všestranný, komplexný pohybový rozvoj detí. Tréningy prebiehajú v TELOCVIČNI (Vazovova, Dubová, Uršula) a na rôznych športoviskách – sezónny ŠPORT (bike, lezenie, plávanie, gymnastika, korčulovanie)

Deti cvičia v skupinách podľa veku 3-4roční, 5-6roční, 7-9 roční, 9-12roční

Tréning                                                                                                                            GOPR0672-300x300

Tréningy prebiehajú od pondelka do piatku, trvajú 60min.

V prihláške si zvolíte vlastnú kombináciu, výber či chcete chodiť na tréningy 1x či 2x do týždňa.

Vyberiete si TELOCVIČŇU a ŠPORT (šport podľa sezony: bike, lezenie, korčule / hangair) .

Na blok plávania sa môžu prihlásiť deti počas roka, len tie, ktoré chodia na tréningy 2x do týždňa.

Obsah

Blokové športové kurzy podľa sezóny                                       pauli

 • Bike– základy techniky jazdy, rovnovážne cvičenia, jazda v rôznych terénoch
 • Hangair – gymnastika, trampolína
 • Lezenie – lezenie na umelej stene, hry na odvahu, pády a zoskoky, trampolína
 • Plávanie – základy techniky plaveckých štýlov, plavecké hry, potápanie, skoky
 • Korčuľovanie na ľade – základy techniky, koordinačné hry
 • Zjazdové lyžovanie – lyžiarské sústredká
 • Tréningy v telocvični počas celého roka- pohybové a loptové hry

Tréningy v telocvični:

 • Pohybové hry, koordinácia
 • Bežecké cvičenia, prekážkové dráhy
 • Gymnastika – posilňovanie, kotúle, skoky, koordinačné hry a cvičenia klub6

Veľké tréningy:

 • Preteky, testovačky, páárty

Sústredká:

 • Lyžiarske, bicyklové

Tréneri

 • Deťom sa venujú kvalifikovaní tréneri, s niekoľkoročnými skúsenosťami s prácou s deťmi doma i v zahraničí.

Cena zahŕňa

 • prácu trénerov
 • prenájom telocvične/iného športoviska
 • merchandising – klubové tričko

Cena nezahŕňa

 • extra vstupy na iné športoviská počas veľkých tréningov napr. lyžiarske skipasy
 • náklady za pobytové sústredenia

Online prihláška