MEDVEDiCA tour s.r.o a OZ Športový klub MEDVEDiCA

Kancelária

Trnavská cesta 4823/59
821 04 Bratislava

E-mail: info@medvedicatour.sk

Mgr. Katarína Lehocká
Tel.: +421 903 248 250
E-mail: katarina.lehocka@medvedicatour.sk

Mgr. Michala Kališová Somorovská
Tel.: +421 911 437 153
E-mail: michala.kalisova@medvedicatour.sk

Fakturačná adresa

MEDVEDICA TOUR s. r. o.
Rovniakova 14
851 02 Bratislava

IČO: 44481080
DIČ: 2022719611

Číslo účtu MEDVEDiCA tour: 2622755220/1100

IBAN:SK84 1100 0000 0026 2275 5220

OZ Športový klub MEDVEDiCA
Rovniakova 14
851 02 Bratislava

IČO: 42362628
DIČ: 212050702

Čislo účtu Športový klub MEDVEDiCA: 2941457060/1100

IBAN:SK41 1100 0000 0029 4145 7060