Prihlásiť môžete deti a seba do príslušnej kategórie. Je možné prihlásiť dieťa aj do dvoch rôznych kategórii ( v prípade "Odrážač" a "Macko" kde je ročník narodenia zhodný), treba však uhradiť 2 x štartovné a pri Prezentácii dostanete 2 rôzne štartové čísla.

Organizátor si vyhradzuje právo kontroly správnosti údajov (či sedí rok narodenia s príslušnou kategóriou) pri odovzdávaní štartových čísiel na preteku alebo kedykoľvek počas preteku.