Klubových sústredení sa môžte zúčastniť dobrovoľne podľa vášho záujmu, preferencií a našej ponuky. V zimnom období je veľký záujem o lyžovačky, ktorých sa zúčastňujú celé rodiny. V letnom období ponúkame bike sústredenia na Slovensku, v Čechách a Poľských a Rakúskych bike parkoch.