Vďaka vašim 2% z dane môžme poskytovať kvalitné tréningové podmienky pre deti.
Návod a tlačivá na poukázanie 2% dane pre MEDVEDiCU.
Potvrdenie o zaplatení dane z prijímov zo závislej činnosti.
Vyhlasenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijímov fyzickej osoby.
Pozor, pre administratívnu chybu tento rok zbierame 2% za rok 2023 na organizáciu SPOLOK SATORI.
Ďakujeme, že ste v tom s nami!