Športový klub Medvedica už roky zabezpečuje v našej materskej škôlke zážitkové kurzy lezenia. Naše deti sú nadšené a tešia sa na každú hodinu. Tréneri z Medvedice majú veľmi priateľský prístup, sú vnímaví na potreby detí a bezpečnosť pri lezení je pre nich na prvom mieste. Určite odporúčame pre každý detský kolektív.” Stojanka Dolezhajova, multilingválna materská škola Espania