Aby sme nevyšli zo socializačného cviku po zimných sústredeniach urobíme si opäť rodičovskú PARTY! 12.6.2024 na najkrajšom mieste v Bratislave, na lodi Sundek. Vítaní sú všetci členovia MEDVEDiCE, kamaráti, partneri. Tešíme sa na ďaľsiu spoločnú “plavbu”.