PRIHLASOVANIE NA ZIMNÝ BLOK TRÉNINGOV SPUSTENÉ!

Ľadové medvede zostávajú na bajkoch (Haanova, Sad), ostatní si užijú indoor tréningy:
Hangair, Lezecká stena, Telocvične Dubová, Pankúchova a TOP skupina Všeobecná športová príprava.

Zimný blok: november-február.
https://www.medvedicatour.sk/mep_cat/treningy