V ŠK MEDVEDiCA, o.z. môžte na úhradu použiť aj tieto benefitové karty:
– Benefitová karta UP
– Up Rekreácia